• (COI) بازرسي در مبدا و مقصد براي كالاهاي وارداتي
  • (IC) اخذ گواهي بازرسي جهت ارائه به بانك
  • مشاوره ، پياده‌سازي و اخذ گواهينامه هاي ايزو
  • اخذ نشان استاندارد ملي ايران براي كالاهاي داخلي
  • خدمات ، در سريعترين زمان