يو پي اس UPS چيست ؟

یو پی اس UPS چیست ؟

یوپی اس یك منبع تغذیه الكترونیكی است كه وظیفه اصلی آن ، تامین بدون وقفه ی توان مورد نیاز بار مصرفی می باشد ، این سیستم بین برق شهر و دستگاه مصرف كننده قرار گرفته علاوه بر تثبیت و تنظیم برق شبكه مانع از نفوذ نویز و اختلالات شبكه به تجهیزات حساس مصرف كننده می گردد . همچنین یوپی اس به عنوان منبع توان بدون وقفه با  استفاده از انرژی ذخیره شده در باتری  ، برق مورد نیاز تجهیزات مصرف كننده را تامین می نماید .

تاریخ انتشار: 1395/08/24 / نوشته: زينب رشيدي
اينترنت اشيا(IoT) يا Internet of Things چيست؟

اینترنت اشیا(IoT) یا Internet of Things چیست؟

اینترنت اشیا (Internet of Things, IOT) شبكه ای از اشیاء فیزیكی یا چیزهای تعبیه شده با قطعات الكترونیكی، نرم افزار، سنسورها و اتصالات است تا آن ها توسط تبادل اطلاعات با تولید كننده، اپراتور و یا دستگاه های دیگر قادر به ارائه ارزش و خدمات بیشتر باشند. هر چیز به تنهایی توسط سیستم تعبیه شده قادر به شناسایی است و همچنین می تواند با زیر ساختِ اینترنتِ موجود نیز تعامل داشته باشد

تاریخ انتشار: 1395/08/05 / نوشته: زينب رشيدي
SWOT چيست؟

SWOT چیست؟

سـازمـانها و مؤ سساتی كه ناگزیر از رقابت و تلاش برای بقا در محیطهای به شدت مـتـلاطـم ، بـی ثـبـات و در حـال تـغـیـیـر و تـحـول انـد، بـرای رویـارویـی بـا عوامل و رخدادهای محیطی تاءثیرگذار بر فعالیت های خود، با دو رویكرد و مكتب مدیریتی عمده مواجه اند:

یـكـی مـكـتـب توصیفی انطباقی كه برخوردی انفعالی و اقتضایی با این تحولات دارد و دیـگـری مـكـتـب پـیـش تـدبـیـری كـه بـرخـوردی فـعـال بـا عوامل محیطی را تجویز می كند.

روش تحلیل راهبردی (swot) به توصیه مكتب پیش تدبیری و برای شناسایی و تدوین راهـبـردهـای بـهـیـنـه بـرای سـازمـانـهـا بـه كـار مـی رود. كـه حـاصل آن چهار دسته راهبرد می باشد: راهبردهای قوت ـ فرصت ، ضعف ـ فرصت ، قوت ـ تهدید و ضعف ـ تهدید.

در ایـن مـكـاتـب ، راهـبـرد عـبـارت اسـت از فـرآیـنـد تـصـمـیـم گـیـری كـه طـی آن عـوامـل درونـی سـازمـان (ضـعف ها و قوت ها) با عوامل بیرونی (فرصت ها و تهدیدها) به گـونـه ای بـا یـكـدیگر مرتبط می شوند كه ارزش هر یك از آنها در تحقق اهداف سازمان به خوبی مشخص می گردد.

تاریخ انتشار: 1395/07/04 / نوشته: زينب رشيدي
دلايل عدم موفقيت در تجارت الكترونيك

دلایل عدم موفقیت در تجارت الكترونیك

در اینجا ده دلیل ساده ولی مهم عنوان شده ، شاید بارها این سوال را از خود پرسیده باشید كه چرا مردم از من خرید نمیكنند. دلایل زیر به شما كمك می كنند تا استراتژی بازاریابی و فروش تجارت الكترونیكی خود را بازنگری كنید و بتوانید مشكلات و عیوب سیستم خود را برطرف كنید

تاریخ انتشار: 1395/05/30 / نوشته: زينب رشيدي
دوربينهاي مدار بسته (CCTV Systems)

دوربینهای مدار بسته (CCTV Systems)

مقدمه

یكی از سیستمهایی كه امروزه برای كنترل ونظارت بر محیط زندگی و كار و همچنینن ایجاد

امنیت و آسایش بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد سیستمهای تلویزیون مداربسته(CCTV)یا همان

سیستمهای دوربین مدار بسته می باشد.

تاریخ انتشار: 1395/02/07 / نوشته: مهندس يوسف امامي