زينب رشيدي
کارشناس نویسنده مقاله: زينب رشيدي
1395/12/17

به گزارش دفتر ارزیابی كیفیت كالاهای صادراتی و وارداتی: با توجه به اینكه گواهینامه های صحه گذاری تأیید نوع خودروهای وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران  بر اساس احراز مطابقت خودروهایی كه 11 كاراكتر اول شماره شناسایی(VIN) آنها ثابت است با استانداردهای اجباری خودرو، صادر می شود،  ثبت سفارش، اظهار، ترخیص و شماره گذاری خودروهایی از نظر این سازمان مجاز است كه 11 كاراكتر اول شماره شناسایی آنها منطبق با شماره شناسایی های اعلام شده از سوی سازمان باشد.

بر اساس این گزارش: از آنجایی كه تعیین 11 كاراكتر اول شماره شناسایی خودروهای وارداتی یكی از مهمترین راهكارهای جلوگیری از واردات خودروهای استوك كشورهای حوزه خلیج فارس است كه ظاهراً منطبق با خودروهای دارای تأییدیه از سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت از محیط زیست هستند اما از نظر كیفی در سطح پایین تری قرار دارند لذا ادارات كل استاندارد استان ها درخصوص خودروهای سبك وارداتی كه مجوز ثبت سفارش آنها پس از تاریخ 1396/1/5 صادر می شود ، فقط در صورت انطباق كامل خودروهای وارداتی با موارد اعلام شده، نسبت به صدور گواهی انطباق (COC) اقدام خواهند كرد.

این گزارش می افزاید: به منظور پیشگیری از ایجاد ناهماهنگی در انجام فرآیند واردات خودروهای سبك، موارد ذكرشده به همه ارگانهای ذیربط از جمله دفتر صنایع خودرو و نیرو محركه وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، دفتر واردات گمرك ج.ا.ا ، معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیك پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا و انجمن واردكنندگان خودرو، اعلام و اطلاع رسانی شده است.

خاطر نشان می شود، فهرست خودروهای سبك مجاز برای واردات منضم به 11 كاراكتر اول شماره شناسایی در بخش صادرات و واردات پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران منتشر شده و قابل مشاهده است.

 
مطالب مرتبط