زينب رشيدي
کارشناس نویسنده مقاله: زينب رشيدي
1396/01/30
پیروز‌بخت با تاكید بر اینكه سازمان ملی استاندارد مسئولیت تایید استاندارد محصولات غذایی چون سوسیس و كالباس را دارد، گفت: كنترل و نظارت ضوابط فنی در این زمینه برعهده وزارت بهداشت است.
 

نیره پیروز بخت در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص بررسی سلامت و تعیین استاندارد محصولات غذایی چون سوسیس و كالباس، گفت: سازمان ملی استاندارد مرجع تعیین همه استانداردهای اجباری است، تایید و نظارت بر استاندارد محصولات غذایی چون سوسیس و كالباس هم از سوی سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت و درمان مشخص می‌شود.

كنترل استاندارد محصولات غذایی در حیطه كار وزارت بهداشت نیست

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح كرد: در حقیقت این سازمان و وزارت بهداشت و درمان هر دو از منظرهای مختلف در خصوص استاندارد محصولات غذایی نظر می‌دهند اما وزارت بهداشت و درمان نمی‌تواند محصولات غذایی چون سوسیس و كالباس را از منظر استاندارد كنترل كند.

پیروز بخت تاكید كرد: روابط فنی برای تعیین استاندارد محصولات غذایی چون سوسیس و كالباس لازم است كه تعیین و كنترل این ضوابط فنی توسط وزات بهداشت و درمان انجام می‌گیرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تاكید بر اینكه در نهیات استاندارد محصولات غذایی چون سوسیس و كالباس توسط سازمان ملی استاندارد تایید و اعلام می‌شود، گفت: سازمان ملی استاندارد، استاندارد محصلات غذایی چون سوسیس و كالباس را مشخص اما ضوابط فنی توسط مراجع دیگر چون وزارت بهداشت و درمان تعیین می‌شود.
مطالب مرتبط