مهندس مرضيه طاهري مهر
کارشناس نویسنده مقاله: مهندس مرضيه طاهري مهر
1396/03/29

13 پروانه كاربرد علامت استاندارد اجباری

آفتاب یزد- محبوبه مظفری: مدیر كل اداره استاندارد استان یزد گفت: در اردیبهشت ماه سال جاری ،پس از بررسی درخواست‌ها‌ وطی مراحل قانونی وبر اساس بررسی‌ها‌ی صورت گرفته روی نتایج حاصل از بازرسی، نمونه برداری و آزمون واحدهای تولیدی استان، در كمیته علایم كنترل كالا و خدمات این اداره كل ، مجموعا 13 پروانه كاربرد علامت استاندارد اجباری وتشویقی صادر شده است.محمد حسین ماجدی اردكانی ادامه داد: در زمینه صنایع ساختمانی پنج پروانه اجباری برای انواع فرآورده آجر رسی و فشاری، یك پروانه اجباری برای فرآورده بتن(دهقان مروست)، دو پروانه اجباری در زمینه سنگدانه‌ها‌ی مورد مصرف در بتن(بستر سازان و جواد ابویی) صادر ،كه واحد‌ها‌ی مذكور، با توجه به اخذ پروانه ،مجاز به تولید و عرضه محصول در سطح انبوه و گسترده شدند. وی افزود: در زمینه صنایع شیمیایی یك پروانه اجباری برای محصول جوهر نمك(ایرسا گیتی گسترش) و یك پروانه تشویقی برای فرآورده لوله‌ها‌ی پلی پروپیلن برای كاربردهای فاضلابی و زهكشی ثقلی صادر گردید.
مطالب مرتبط