مهندس مرضيه طاهري مهر
کارشناس نویسنده مقاله: مهندس مرضيه طاهري مهر
1396/03/29

استانداردهای خودرویی در ایران از نگاه سازمان ملی استاندارد

عصر اقتصاد: بیشترین تعداد استانداردهای اجباری در راستای افزایش ایمنی محصولات از جمله خودرو تصویب شده و همچنین بر اساس قوانین مربوطه ، مسئولیت بررسی و پایش كیفیت خودروها بر عهده وزارت صنعت،معدن و تجارت بوده و در حوزه وظایف و اختیارات سازمان ملی استاندارد ایران قرار ندارد.

پیمان پیرایش، مدیركل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران درباره استانداردهای خودرویی اعلام كرد: استاندارد به خودرو به عنوان یك مجموعه واحد می نگرد و قطعات ، سیستمها و مجموعه های فنی مجزای مهم و همچنین عملكردهای آنها را در قالب یك مجموعه همگن مورد بررسی قرار می دهد . این استانداردها به عنوان استانداردهای جداگانه تأیید نوع خودرو مطرح بوده و تعداد آنها بر اساس شرایط مختلف می تواند تغییر پیدا كند.

وی با اشاره به الزامی شدن اجرای تمامی استانداردهای جداگانه اجباری ایمنی عملكردی تأیید نوع خودرو از سال 1384 و همچنین پیرو اجرای قانون ارتقاء كیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی اظهار داشت: در حال حاضر همه تولیدكنندگان خودرو برای اخذ تأییدیه از این سازمان، باید همه ضوابط و الزامات استانداردهای جداگانه مذكور كه مستند به الزامات و قوانین ( دایركتیوها ) اتحادیه اروپا است، را رعایت كنند.

مدیركل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی در همین زمینه ادامه داد: دسته دوم استانداردهای خودرویی به بررسی مشخصات و الزامات تك تك قطعات و مجموعه های خودرو از جمله فیلتر هوا و روغن، رادیاتور و سیبك  بصورت مجزا می پردازد و عملكرد آنها را مورد بررسی قرار می دهد.

پیرایش گفت: این دسته استانداردهای خودرویی بر اساس میزان اهمیت و كاربرد قطعات مختلف، حدود 40 عنوان استاندارد را شامل می شود كه در شورای عالی استاندارد تصویب و در مراكز تولیدی و مبادی گمركی به مورد اجرا گذاشته شده است. سایر قطعات خودرو باید بر اساس استانداردهای كارخانه ای یا الزامات كیفی هر خودروساز، به صورت مجزا و توسط خود تولیدكننده خودرو مورد بررسی قرار گیرد.

وی تاكید كرد: تا زمانی كه یك نوع خودرو امكان رعایت استانداردهای جداگانه اجباری ایمنی عملكردی تأیید نوع خودرو را داشته باشد، ادامه تولید آن از نظر این سازمان بلامانع بوده و ایجاد هرگونه محدودیت تولید در این زمینه در حیطه وظایف و اختیارات وزارت صنعت،معدن و تجارت است.

پیرایش بابیان اینكه سازمان ملی استاندارد ایران از لحاظ وجود سطوح ایمنی قابل پذیرش در خودروهای تولید داخل (مطابق با استانداردها و مقررات الزامات اروپایی)، به بررسی آن خودروها می پردازد ادامه داد: علاوه بر آزمونها و الزاماتی كه خودروها باید در زمان تأیید نوع اولیه رعایت كنند، تولید كنندگان بر اساس میزان تولید هر محصول ، ملزم به انجام آزمون در زمینه تعدادی از استانداردهای جداگانه اجباری و احراز انطباق با الزامات آنها بوده و بدین ترتیب از لحاظ ایمنی مورد بررسی قرار می گیرند.
مطالب مرتبط