مهندس مرضيه طاهري مهر
کارشناس نویسنده مقاله: مهندس مرضيه طاهري مهر
1396/03/29

نخستین نشست كمیته استانداردسازی كالا و خدمات حلال برگزار شد

 

 

نخستین نشست كمیته تخصصی استاندارد سازی كالاها و خدمات حلال شورای سیاستگذاری و راهبری تجارت كالاها و خدمات حلال ، صبح امروز باحضور معاون نظارت بر اجرای استاندارد و نمایندگان وزارت جهاد كشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ج.ا. ایران در سازمان ملی استاندارد ایران تشكیل شد.

به گزارش دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حلال: در ابتدا این نشست، وحید مرندی مقدم كه ریاست این نشست را برعهده داشت، به بیان توضیحاتی درخصوص فعالیت های سازمان ملی استاندارد ایران در رابطه با حلال پرداخت.

وی با تشریح وظایف شورای سیاستگذاری و فعالیت های تعریف شده برای كمیته استاندارد سازی كالاها و خدمات حلال بر ضرورت و اهمیت تشكیل شورای سیاستگذاری حلال برای هم افزایی و هماهنگ سازی موضوع حلال در سطح ملی تاكید كرد.

در ادامه نمایندگان حاضر در نشست، پیشنهادات خود را در خصوص تدوین برنامه كمیته های تخصصی مطرح و با تشكیل كارگروه های فرعی اندازه شناسی، تدوین، ارزیابی انطباق و تایید صلاحیت، ارائه برنامه های كاری كارگروه های فرعی قبل از تشكیل دومین جلسه كمیته استانداردسازی كالاها و خدمات حلال، معرفی اعضای شركت كننده در هر یك از این كارگروه ها از جانب نمایندگان سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط ، تشكیل كمیته ملی حلال ذیل كمیته های ملی تدوین استاندارد ، تعیین اولویت های تدوین استانداردهای حلال با همكاری سایر كمیته های تخصصی موافقت شد.

گفتنی است، بررسی و مطالعه فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در كشورهای مطرح در زمینه صنعت حلال و مقایسه آن با فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در كشور از دیگر مصوبات این نشست بود كه مقرر شد، نتایج در نشست بعدی به منظور دستیابی به مدل های برتر توسط نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان ملی استاندارد ایران ارایه شود.
مطالب مرتبط