مهندس مرضيه طاهري مهر
کارشناس نویسنده مقاله: مهندس مرضيه طاهري مهر
1396/03/29

نهادهای گواهی كننده خارجی مستقر در ایران ساماندهی می شوند

مركز ملی تایید صلاحیت ایران در نظر دارد طی انجام بررسی های لازم نسبت به تهیه فهرست نهادهای گواهی كننده خارجی معتبر فعال در كشور اقدام نماید.

به گزارش مركز ملی تایید صلاحیت ایران : نظر به اینكه تعدادی از شركتهای فاقد اعتبار لازم از این مركز و یا سایر نهادهای اعتباردهی بین المللی، بدون رعایت كامل الزامات ممیزی، گواهی كردن و تایید صلاحیت اقدام به صدور گواهینامه می نمایند، این مركز در نظر دارد پس از انجام بررسی های لازم نسبت به تهیه فهرست نهادهای گواهی كننده خارجی معتبر فعال در كشور اقدام نماید.

گفتنی است، نمایندگان دفتر نمایندگی/ نهاد گواهی كننده خارجی فعال و ... در كشور، لازم است برای ارایه مدارك زیر به مركز ملی تایید صلاحیت ایران به نشانی، تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان زرتشت، كوچه پزشكپور، پلاك 23 مراجعه نمایند.

  • ارائه تصویر گواهینامه تایید صلاحیت تحت اعتبار نهادهای اعتباردهی عضو IAF (دامنه جغرافیایی فعالیت در كشور ایران مشخص شود)
  • ارائه نامه رسمی از طرف نهاد اعتباردهی عضو IAF مبنی بر معرفی آن نهاد گواهی كننده و دفتر نمایندگی مربوطه در كشور ایران (ارسال معرفی نامه از طرف آن نهاد اعتباردهی برای ایمیل رسمی مركز ملی تایید صلاحیت ایران به نشانی NACI@isiri.gov.ir الزامی است)
  • ارائه اساسنامه و آگهی رسمی ثبت وآخرین تغییرات دفتر نمایندگی مستقر در كشور ایران
  • ارائه آدرس سایت و پست الكترونیك معتبر تحت اعتبار مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت و معدن و تجارت تحت عنوان "نماد اعتماد الكترونیكی"، در صورت كاربردمطالب مرتبط