مهندس مرضيه طاهري مهر
کارشناس نویسنده مقاله: مهندس مرضيه طاهري مهر
1396/05/02

تدوین استاندارد دوغ و زعفران توسط ایران در اجلاس كدكس پذیرفته شد

در چهلمین اجلاس كمیسیون كدكس مواد غذایی كه هر ساله به منظور بررسی و تصویب استاندارد های بین الملی مواد غذایی در ژنو برگزار می شود، ارتقای استاندارد دوغ از مرحله 5 به مرحله 8 استاندارد سازی كدكس پذیرفته شد.

از فعالیت كمیته متناظر دوغ بیش از 8 سال می گذرد و این استاندارد بیش از این در نهمین اجلاسیه كمیسیون منطقه ای برای خاور نزدیك بررسی شده بود و در اجلاس فعلی مصوب شد. تصویب این استاندارد سهم بسزایی در تسهیل تجارت منطقه ای و بین المللی این فراورده و همچنین شناخت دوغ به عنوان نوشیدنی انحصاری ایران خواهد داشت. از دیگر موارد مصوب در چهلمین اجلاسیه كدكس ، پذیرش تدوین استاندارد زعفران به عنوان موضوع جدید در این اجلاس بود. این در خواست را جمهوری اسلامی ایران در سومین كمیته كدكس ادویه و گیاهان مورد مصرف در آشپزی مطرح كرده بود و در اجلاسیه چهلم كدكس ، تدوین استاندارد جدید این محصول با همكاری كشور هندوستان مصوب شد. نیره پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد به عنوان رییس كمیته منطقه ای خاور نزدیك و فتانه شكرالهی مدیر كل استاندارد البرز به عنوان عضو كمیته متناظر به همراه هیئتی از كارشناسان سازمان برای دفاع از جایگاه علمی و حقوقی جمهوری اسلامی در اجلاس كدكس غذایی به این كشور سفر كردند.
مطالب مرتبط